Ochrana osobných údajov

Zaslaním objednávky dáva odberateľ dodávateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa pre účely vzájomnej komunikácie ohľadom objednávok a dodávok tovaru, obchodných a poradenských informácií a služieb, ako aj pre potreby vedenia účtovníctva v rozsahu platných predpisov. Osobné údaje odberateľa budú uchovávané dôverne a nebudú poskytnuté tretej strane, mimo postúpenia objednávky na vybavenie niektorému z členov združenia. V prípade požiadania budú poskytnuté osobné údaje vymazané z našej evidencie a zostanú iba vo forme a po dobu požadovanú daňovými predpismi. Prevádzkovateľom web-stránky v mene združenia je Ing.Ivan Slovák, Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava, IČO 140101980, reg.číslo SK 400710